Booking af Michael Andersen

Foredragsholdere, Konferencierer / Værter, Optræder på engelsk

Michael Andersen er foredragsholder, forfatter, ledelsesfilosof og erhvervspsykologisk rådgiver og
er teoretikeren bag ledelsesfilosofien Compassionfokuseret Ledelse og forfatter til bogen med
samme navn og er i dag en af Danmarks førende ledelseseksperter.

Med afsæt filosofiens og psykologiens teorier, eget levede liv som far, ægtemand og skilt samt
særlig rådgiver for topledelser i mere end 35 lande, bruger Michael Andersen klogskab, visdom og
humor til at forklare hvorfor mennesket er det mest fjollede dyr på kloden.
Michael Andersen formidler på en letforståelig og underholdende måde de tungt akademisk
forankrede filosoffers og psykologiprofessorers menneskelige og livsvigtige viden.
Publikum går oplyste, underholdt og eftertænksomme fra hans foredrag.

Michael har arbejdet som koncerndirektør i en af Danmarks største familieejede milliard
koncerner og er uddannet fra HARVARD og INSEAD.
I mediebilledet Michael Andersen ofte at finde som en velreflekteret, konstruktiv og nysgerrig
debattør og ekspert.

Foruden Michael Andersen kompetencer indenfor ledelsesrådgivning, bruger han i dag sine
kompetencer som ransomware gidselforhandler, når der sker cyberangreb på virksomheder – han kan derfor
åbne dørene op til en tophemmelig verden, med statsstøttede kriminelle fra Rusland, Kina,
Nordkorea, Iran m.f. En verden som truer og  angriber flere og flere danske virksomheder.

Et foredrag af Michael Andersens tager afsæt i tre hovedtemaer:
– Arbejdsliv
– Cybersikkerhed
– Unges trivsel

1. Arbejdsliv

Når Michael Andersen taler om Arbejdsliv er der mulighed for at tage afsæt i følgende
foredrag:

Compassionfokuseret ledelse

 • Ledelse når det skal flyttes fra teori til den virkelige verden

Hvis samarbejde skal virke!

 • Om nysgerrighed som samarbejdets vigtigste ingrediens

High performance – En ledelsesmæssig sovepude!

 • Giver den traditionelle high performance en bredside

Psykologisk tryghed er for alle! 

 • Om psykologisk tryghed og den gensidige ansvarlighed herfor

Glem alt om god ledelse, du er og bliver en idiot!

 • Der findes ikke god og dårlig ledelse – Gør op med lederudviklingsindustrien

2. Cybersikkerhed 

Når Michael Andersen taler om Cybersikkerhed er der mulighed for at tage afsæt i
følgende foredrag:

Gidselforhandleren – Mit liv i warroom

 • Kom med om bag dørene i en gidselforhandling

Dine fjender på nettet

 • Udfordringer ifm. cyberangreb og om hemmelige undercover operationer

3. De unges trivsel

Når Michael Andersen taler om unges trivsel er der mulighed for at tage afsæt i
følgende foredrag:

Tanker til de unge!

 • Med Begrebet ”accept” tages de unge med ud på en underholdende rejse,
  hvor indsigt i filosofien og psykologien belyser og simplificerer de
  problematikker unge grubler og bekymre sig omkring.

HOVEDLØST – mine forældre og jeg

 • Om unges tanker – men både fra- forældres og de unges perspektiv

Michael Andersen har i alt 9 foredrag, hvoraf 5 tager afsæt i arbejdsliv, 2 i cybersikkerhed og 2 i unges trivsel. Foredragene har hver deres beskrivelse, der kan findes ved at klikke på en af dem. Dog kræver begge foredrag om cyber sikkerhed en lille baggrunds forklaring.

Baggrunden for foredragene om cybersikkerhed kommer fra sommeren 2021, hvor 900 hoteller i norden fik taget deres data som gidsler i et stort cyberangreb. I den operation blev det afsløret at Michael Andersen var gidselforhandleren på operationen.
Herefter åbnede Michael Andersen dørene op til en tophemmelig verden, med statsstøttede kriminelle fra Rusland, Kina, Nordkorea, Iran m.f. En verden som truer og angriber flere og flere danske virksomheder.

Michael Andersen er teoretikeren bag ledelsesfilosofien Compassionfokuseret Ledelse og forfatter
til bogen med samme navn. 

I den Compassionfokuseret Ledelsesfilosofi bliver der sat fokus på det, som virkelig giver værdi, i
stedet for de uhensigtsmæssige ledelsesteorier hvor alt fokus er på at skabe resultater. 
For at skabe reel værdi for virksomheden, kræver det at kreativiteten sættes fri og det ikke er
stjernerne på skuldrene der tæller, men det nødvendige samspil mellem mennesker, uanset
position.
Dette belyses med afsæt i hjerneforskningen og den kliniske psykologi, hvor begreber som
tilknytning, selvbillede, affektregulering, lyst og behov bliver sat i et ledelsesmæssigt perspektiv.

At samarbejde er forventet på enhver arbejdsplads, det ved vi alle. 
Men de færreste ved hvad et samarbejde egentlig indeholder – Her er nysgerrighed samarbejdets
vigtigste ingrediens og oprigtig nysgerrighed er en af menneskets sværeste discipliner. 
Når det kun er de færreste, der ved det, er det fordi, det er de færreste der har været oprigtigt
nysgerrig. Det skyldes ikke manglende lyst, men en manglende indsigt i hvad det kræver at være
nysgerrig.

Netop denne uvidenhed omkring samarbejdets og nysgerrighedens samhørighed, gør at mange
mennesker giver rigtig dårlige råd om samarbejde og samarbejdsrelationer. Men selvom det er et
rigtigt dårligt råd, er det givet med en god intention. Så hvordan får organisationer et godt
samarbejde op at stå, og hvordan bliver samarbejdsrelationerne frugtbare?

Om foredraget ønsker Michael Andersen at belyse de psykologiske modsatrettede dynamikker der
er indbygget i kravet om samarbejde i en traditionelt opbygget virksomhed og vil dermed gerne
inspirere til at gøre noget andet end man plejer.

Ledelsen ønsker high performance værktøjer og målinger, så de kan sikre bedre resultater. Men
det er en ledelsesmæssig sovepude og et selvbedrag. I virkeligheden sikrer de blot et højt
bundniveau, og mister den reelt mulige performance. Udfordringerne med den traditionelle tanke
om High Performance er meget større end vi går og tror, og følgevirkningerne kan være
katastrofale, tænk på OW bunker, KODAK og Nordisk Fjer.

Med afsæt i hjerneforskningen og den kliniske psykologi giver Michael Andersen, den traditionelle
high performance en bredside med på vejen og lader tanken om spændende alternativer
blomstre.

Foredraget indeholder vigtig viden til alle virksomheder som presser High Performance værktøjer
ned i halsen på deres organisationen.

Psykologisk tryghed er blevet et nyt buzz-word i erhvervslivet, men det er ikke noget nyt. Det har
længe været en væsentlig del af den kliniske psykologi, hvor der tales om psykologisk sikkerhed
som del af det terapeutiske arbejde. 

For at arbejde med psykologisk tryghed, må alle, i et fællesskab, være indstillet på at forstå, hvad
der danner psykologisk tryghed. 
Der er en udpræget misforståelse at det er et ledelsesansvar, da den psykologiske tryghed ligger i
såvel det kulturelle som det relationelle. Psykologisk tryghed kræver derfor en relationel accept og
den deri indbyggede gensidige afhængighed. 

Foredraget giver publikum viden om psykologisk tryghed, og indsigt i den gensidige ansvarlighed.

Bag denne lidt provokerende overskrift gemmer sig et foredrag som belyser problematikkerne i
lederudviklingsindustrien som påstår de har løsningen på god ledelse.

Der omsættes årligt for 366.000.000.000 USD i den globale lederudviklingsindustri og samtidig ser vi en stigning i medarbejder mistrivsel, stress, angst og depressionsdiagnoser er i vækst.
Det kan ligne at konceptet ROI (Return On Investment), ikke har fundet vej til lederudviklingsindustrien.
Samtidigt kan vi i diverse medier se en udpræget accepteret udskamning af ledere, hvilket gør ledere til den eneste minoritet, som offentligt må udskammes uden konsekvens.
Her findes der sjovt nok en samhørighed mellem medarbejdere og diverse lederudviklingskonsulenter, som alle har svaret på hvad god ledelse er……

Men den overraskende sandhed, som lederudviklingsindustrien holder hemmelig, er at der findes ikke god og dårlig ledelse. Den sandhed afslører Michael Andersen i dette foredrag, og han viser samtidigt hvad den ledelsesmæssige vej frem kan være.

Den 9. juni 2021 kl 10:31 går beredskabsalarmen hos Michael Andersen. Det blev starten på et af
Nordens mest omfattende cyberangreb på en supplychain.

I dette foredrag tager Michael Andersen publikum med tilbage til 14 dage i et warroom. Hvad sker
der bag de lukkede døre?:
Hvad snakker man med gidseltagerne om? Hvordan etablerede man en kriseorganisation? Hvilke
efterretninger havde man at arbejde med? Hvordan så fjenden ud?

Når virksomheder og offentlige organisationers data bliver taget som gidsler, er det meget
sjældent at man hører om angrebene. Man har derfor kun hørt meget lidt om angrebene på
BAUHAUS, COOP, Salling Group, ILLUM, Vestas, Demant, Choice hotels, ISS med flere. Foredraget
er derfor et unikt indblik en ellers meget lukket verden.

De færreste af os ved at vi har fjender på nettet. Hvor cyberangreb tidligere var på stat mod stat,
så har de kriminelle taget over, og er begyndt at angribe virksomheder og privatpersoner. 

I dette foredrag belyser Michael Andersen de udfordringer private og virksomheder har lige nu,
med angreb fra cyber kriminelle. Han deler efterretninger om de grupperinger som opererer i
Danmark lige nu. 

Men du bliver også inviteret med på hemmelige undercover operationer, hvor Michael og hans
team har til opgave at angribe virksomheder for at teste deres robusthed mod angreb fra hackere.
Her fortæller Michael om hvordan de fysisk tænger ind på virksomheden, hvorfor de stjæler
skraldespande og hvordan de med forskellige gadgets kan lamme en hel organisation.

Vi er alle et produkt af vores til og vores historie, og lige nu er der en tid hvor der er stigning i
mental sygdom blandt vores unge. 

Men måske kan indsigt i psykologien og filosofien, hjælpe lidt på vej, og åbne nye døre for
forståelser, tolkninger og tænkninger blandt de unge. 

Med afsæt i begrebet accept tager Michael Andersen de unge med ud på en underholdende rejse,
hvor indsigt i filosofien og psykologien belyser og simplificere de problematikker unge grubler og
bekymre sig omkring. Nogle bekymringer skal man acceptere, men ikke som større bekymringer
end de er. Andre bekymringer fortjener bekymringstid mens nogle helt andre bekymringer
fortjener nysgerrighed. 

Livet er komplekst og det skal vi omfavne, ikke polarisere som vi har en tendens til.

HOVEDLØST er et foredrag som minder om TANKER TIL DE UNGE, men som er skrevet så de ses fra
både forældre perspektiv og unge perspektiv. 

Foredraget har til formål at forældre og deres unge skal se foredraget sammen, og gå derfra med
inspiration til samtaler og samliv.

Ring og book Michael Andersen på +45 22 55 51 55

Microphone Entertainment har åbent hverdage kl. 9.00-15.00

Ring og book Michael Andersen på +45 22 55 51 55

Microphone Entertainment har åbent hverdage kl. 9.00-15.00

Microphone anbefaler også

Ring og book på +45 22 55 51 55

For andre henvendelser, presse og relaterede detaljer: +45 22 55 11 15